Ingelsberg 17 b
D- 85604 Zorneding
Deutschland / Germany
Tel.: +49 (0)8106 - 2461-86
Fax: +49 (0)8106 - 2461-88
E-Mail: auktion@hwph.de

 

           
Lote
Título
Fecha
Valor nominal
Primera oferta
Precio final
 
1870 Banco Nacional de Cuba [5 Stück] 01.01.1956 Actions de 100 Pesos - -
1871 Chinese Government (Kuhlmann 302) [6 Stück] 21.05.1913 505 Francs = £ 20 = 409 Mark = 189,4 Rubel - -
1872 Deutschland / USA [4 Stück] - -
1873 Deutschland [10 Stück] - -
1874 Deutschland [13 Stück] - -
1875 Deutschland [14 Stück] - -
1876 DM-Papiere [5 Stück] - -
1877 Emprunt Industriel du Gouvernement de la République Chinoise (Kuhlmann 330) [20 Stück] 07.04.1914 500 Francs - -
1878 Griechische Banken [3 Stück] - -
1879 Hanauer Seifenfabrik J. Gioth AG [7 Stück] 01.06.1922 1.000 Mark - -
1880 I.G. Farbenindustrie AG [3 x 10 Stück] 00.09.1926 200 / 1.000 RM - -
1881 International [10 Stück] - -
1882 International [15 Stück] - -
1883 International [32 Stück] - -
1884 International [6 Stück] - -
1885 International [7 Stück] - -
1886 Mannesmannröhren-Werke [46 Stück] 00.05.1922 1.000 Mark - -
1887 Minen [2 Stück] - -
1888 Naamlooze Vennootschap Petroleum Royalty Maatschappij [15 Stück] 01.01.1904 500 Gulden - -
1889 Nederlandsch-Indische Spoorweg-Maatschappij [7 Stück] 09.03.1920 250/500/1.000 Gulden - -
1890 Nieuwe Afrikaansche Handels-Vennootschap [15 Stück] 00.09.1880 150 Gulden - -
1891 Niederlande - Bergbau [13 Stück] - -
1892 Niederlande - Öl [8 Stück] - -
1893 Niederlande [15 Stück] - -
1894 Niederlande [23 Stück] - -
1895 Niederlande [7 Stück] - -
1896 Niederländisch-Indien [8 Stück] - -
1897 Nordamerika Öl [28 Stück] - -
1898 Ostwerte [32 Stück] - -
1899 Pharmacie Centrale de France [10 Stück] 01.01.1882 500 Francs - -
1900 Philippinen [6 Stück] - -
1901 Prager Metall-, Kabel- und Elektrotechnische Werke "KRIZIK" AG [13 + 1 Stück] 24.06.1941 400 Kronen / 25 x 400 Kronen - -
1902 Rechnungen [8 Stück] - -
1903 Rumänien [6 Stück] - -
1904 Sammlung Bankpost, Quittungen, Schecks und Wechsel [80 Stück] - -
1905 Sammlung Vietnam [17 Stück] - -
1906 Spanien: Dekorative Papiere [7 Stück] - -
1907 Südafrika / Niederlande [4 Stück] 01.10.1888 / 01.07.1920 500 / 1.000 Gulden - -
1908 Uruguay [2 Stück] 1947/1955 - -
1909 US-Schifffahrt [7 Stück] - -
1910 Versicherungen Deutschland [24 Stück] - -
1911 Versicherungspolicen [19 Stück] - -